Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Овцевъди, Вакли маришки овце

Петър Иванов Лесов (с. Стряма)

Вакли маришки овце


Руси Павлов Илчев (гр. Средец)

Вакли маришки овце


Сейхан Али Хасан (с. Фотиново)

Вакли маришки овце