Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Овцевъди, Вакли маришки овцеРуси Павлов Илчев (гр. Средец)

Вакли маришки овце