Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Публикации и статии

Проучване върху някои социални аспекти на овцевъдни производствени системи с ниски, средни и високи вложения

Проучване върху някои социални аспекти на овцевъдни производствени системи с ниски, средни и високи вложения

Проучване върху някои социални аспекти на овцевъдни производствени системи с ниски, средни и високи вложения


ВЛИЯНИЕ НА НЯКОИ НЕГЕНЕТИЧНИ ФАКТОРИ ВЪРХУ ВАРИРАНЕТО НА ПЛОДОВИТОСТТА ПРИ ВАКЛИ МАРИШКИ ОВЦЕ

ВЛИЯНИЕ НА НЯКОИ НЕГЕНЕТИЧНИ ФАКТОРИ ВЪРХУ ВАРИРАНЕТО НА ПЛОДОВИТОСТТА ПРИ ВАКЛИ МАРИШКИ ОВЦЕ

ВЛИЯНИЕ НА НЯКОИ НЕГЕНЕТИЧНИ ФАКТОРИ ВЪРХУ ВАРИРАНЕТО НА ПЛОДОВИТОСТТА ПРИ ВАКЛИ МАРИШКИ ОВЦЕ


ИЗПИТВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА МОНИТОРИНГ НА МАРИШКИТЕ ОВЦЕ

ИЗПИТВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА МОНИТОРИНГ НА МАРИШКИТЕ ОВЦЕ

ИЗПИТВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА МОНИТОРИНГ НА МАРИШКИТЕ ОВЦЕ


Проблемът за контрол на млечността при овцете

Проблемът за контрол на млечността при овцете

Проблемът за контрол на млечността при овцете


Развъдна програма за породата Вакла Маришка овца

Развъдна програма за породата Вакла Маришка овца

Развъдна програма за породата Вакла Маришка овца


Оценки на развъдната стойност на кочове от породата Бяла Маришка по признака млекодобив в деня на контролата

Отчет за дейността на СНЦОР на Маришките овце за 2017 г.

Отчет за дейността на СНЦОР на Маришките овце за 2017 г.

Отчет за дейността на Сдружението


Развъдна програма за породата Бяла Маришка овца

Развъдна програма за породата Бяла Маришка овца

Развъдна програма за породата Бяла Маришка овца