Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Публикации и статии

GENETIC TRENDS FOR TEST DAY MILK YIELD IN WHITE MARITZA AND PATCH-FACED MARITZA SHEEP BREEDS

GENETIC TRENDS FOR TEST DAY MILK YIELD IN WHITE MARITZA AND PATCH-FACED MARITZA SHEEP BREEDS

GENETIC TRENDS FOR TEST DAY MILK YIELD IN WHITE MARITZA AND PATCH-FACED MARITZA SHEEP BREEDS


Устав на Сдружението за отглеждане и развъждане на Маришките овце

Устав на Сдружението за отглеждане и развъждане на Маришките овце

Устав на Сдружението за отглеждане и развъждане на маришките овце (с изменения от 09.02.2019 г.)


Оценка на развъдната стойност по признака млекодобив на овце от породата Вакла Маришка за 2023 г.

Оценка на развъдната стойност по признака млекодобив на овце от породата Вакла Маришка за 2023 г.

Оценка на развъдната стойност по признака млекодобив на овце от породата Вакла Маришка за 2023 г.


Екстензивното овцевъдство в Европа е застрашено да изчезне!

Екстензивното овцевъдство в Европа е застрашено да изчезне!

Международният Проект EU4SHEPHERDS цели да подпомогне оцеляването на този традиционен начин на отглеждане на овцете.


Годишен отчет за дейността на Сдружението на Маришките овце за 2022 г.

Годишен отчет за дейността на Сдружението на Маришките овце за 2022 г.

Годишен отчет за дейността на Сдружението на Маришките овце за 2022 г.


ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВЪДНА ДЕЙНОСТ С ОВЦЕ ОТ ПОРОДИТЕ БЯЛА МАРИШКА И ВАКЛА МАРИШКА

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВЪДНА ДЕЙНОСТ С ОВЦЕ ОТ ПОРОДИТЕ БЯЛА МАРИШКА И ВАКЛА МАРИШКА

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВЪДНА ДЕЙНОСТ С ОВЦЕ ОТ ПОРОДИТЕ БЯЛА МАРИШКА И ВАКЛА МАРИШКА


Развъдна програма  за породата Бяла Маришка овца  за периода 2022 – 2031

Развъдна програма за породата Бяла Маришка овца за периода 2022 – 2031

Развъдна програма за породата Бяла Маришка овца за периода 2022 – 2031


Развъдна програма  за породата Вакла Маришка овца  за периода 2022 – 2031

Развъдна програма за породата Вакла Маришка овца за периода 2022 – 2031

Развъдна програма за породата Вакла Маришка овца за периода 2022 – 2031


Estimation of enviromental effects on test day milk yield in Patch-faced Maritza sheep

Estimation of enviromental effects on test day milk yield in Patch-faced Maritza sheep

Estimation of enviromental effects on test day milk yield in Patch-faced Maritza sheep


Проучване върху някои социални аспекти на овцевъдни производствени системи с ниски, средни и високи вложения

Проучване върху някои социални аспекти на овцевъдни производствени системи с ниски, средни и високи вложения

Проучване върху някои социални аспекти на овцевъдни производствени системи с ниски, средни и високи вложения


ВЛИЯНИЕ НА НЯКОИ НЕГЕНЕТИЧНИ ФАКТОРИ ВЪРХУ ВАРИРАНЕТО НА ПЛОДОВИТОСТТА ПРИ ВАКЛИ МАРИШКИ ОВЦЕ

ВЛИЯНИЕ НА НЯКОИ НЕГЕНЕТИЧНИ ФАКТОРИ ВЪРХУ ВАРИРАНЕТО НА ПЛОДОВИТОСТТА ПРИ ВАКЛИ МАРИШКИ ОВЦЕ

ВЛИЯНИЕ НА НЯКОИ НЕГЕНЕТИЧНИ ФАКТОРИ ВЪРХУ ВАРИРАНЕТО НА ПЛОДОВИТОСТТА ПРИ ВАКЛИ МАРИШКИ ОВЦЕ


ИЗПИТВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА МОНИТОРИНГ НА МАРИШКИТЕ ОВЦЕ

ИЗПИТВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА МОНИТОРИНГ НА МАРИШКИТЕ ОВЦЕ

ИЗПИТВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА МОНИТОРИНГ НА МАРИШКИТЕ ОВЦЕ


Проблемът за контрол на млечността при овцете

Проблемът за контрол на млечността при овцете

Проблемът за контрол на млечността при овцете


Развъдна програма за породата Вакла Маришка овца

Развъдна програма за породата Вакла Маришка овца

Развъдна програма за породата Вакла Маришка овца


Оценки на развъдната стойност на кочове от породата Бяла Маришка по признака млекодобив в деня на контролата