Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Трифон Христев Чолаков

с. Голям Чардак