Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Бенджи 41955

Бенджи 41955

Порода: Вакли маришки овце

Роден в стадото на Стефан Димов от с.Стряма като единак. Бонитировка - 5/5. Участник във 10-тата Есенна изложба на Маришките овце (15.10.2016, гр.Пловдив), Участник в Националното изложение по животновъдство в гр. Сливен, 22.10.2016. Кротък и интелигентен. Приплодите му са типични и изчистени агнета…на 25.07.2017е продаден за 1300 лева на Стоян Илинов от с.Славовица, където след 1.08.2017 запложда овцете.


ВМ 0633

ВМ 0633

Порода: Вакли маришки овце

Роден на 5.1.2020 г. в стадото на Стоян Илинов от. с. Славовица като единак. Типичност 5. Като шиле е продаден на Михаил Просеников от с. Братаница, обл. Пазарджик.


ВМ 0634

ВМ 0634

Порода: Вакли маришки овце

Произвезен в стадото на Стоян Илинов от с. Славовица, обл. Пазарджик. Роден на 10.01.2020 г. като единак. Типичност 5. Продаден като шиле на Михаил Просеников от с. Братаница.


ВМ 71015

ВМ 71015

Порода: Вакли маришки овце

Роден в стадото на Николай Нейчев от с.Паничери. Дата на раждане: 28.10.2016 г. Типичност: 5. Едрина: 4. Взел участие в ХI Есенна изложба.


ВМ 91187

ВМ 91187

Порода: Вакли маришки овце

Мъжко шиле родено на 26.01.2019г в стадото на Стоян Илинов от с.Славовица, обл. Пазарджик. Много добро развитие постигнато при условията на пасищно отглеждане. Безупречен екстериор, здрава костна система и правилна постановка на краката. Води произхода си от коч закупен от стадото на Стефан Димов (с.Стряма) и овца закупена от стадото на Николай Иванов от Момин проход.


ВМ 954

ВМ 954

Порода: Вакли маришки овце

Роден на 24.11.2019 г. в стадото на Тодор Машкунски като близнак. Купен е като агне от Стоян Илинов. Млекодобив на майката за 150- дневен доен период - 263.84 L.


Галин 6192

Галин 6192

Порода: Вакли маришки овце

Роден в стадото на Димитър Гъдев от гр.Съединение. Дата на раждане: 17.12.2015 г. Тип на раждане: единак. Типичност 6. Едрина 4,5. Участвал в Х-та Есенна изложба. Разплодна дейност: 20 женски агнета и 2 мъжки агнета.


Гонзо 6113

Гонзо 6113

Порода: Вакли маришки овце

Роден в стадото на Стефан Димов от с.Стряма. В момента е собственост на Стоян Иванов от с.Черничево. Дата на раждане: 03.12.2015 г. Тип на раждане: единак. Типичност: 5. Едрина: 5. Взел участие на Х Есенна изложба и спечелил първо място за най-типично шиле. Взел участие и в ХI Есенна изложба и спечелил второ място за най-типичен коч.


Гринго 5793

Гринго 5793

Порода: Вакли маришки овце

Роден в стадото на Георги Пандезов от гр.Ихтиман. Дата на раждане: 13.01.2015 г. Типичност: 5. Едрина: 4,5. Разплодна дейност: 6 женски агнета, 0 мъжки агнета. Участвал в ХI Есенна изложба и спечелил първо място за най-красив коч.


Краси 41956

Краси 41956

Порода: Вакли маришки овце

Роден в стадото на Стефан Димов като единак. Бонитировка - 5/4.5. Участник във 10-тата Есенна изложба на Маришките овце (15.10.2016, гр.Пловдив) и на 11-тата Есенна изложба (28.10.2017), На 01.03.2016 е продаден за 1000 лева на Аграрния университет в гр.Пловдив, където след 1.07.2016 запложда овцете.


Красивия 5566

Красивия 5566

Порода: Вакли маришки овце

Роден в стадото на Валентин Ендрев от с.Златитрап. Дата на раждане: 01.02.2015 г. Тип на раждане: единак. Типичност: 5. Едрина: 4. Разплодна дейност: 24 женски агнета и 5 мъжки агнета. Участвал в ХI Есенна изложба и спечелил трето място за най-красив коч.


Николай 5266

Николай 5266

Порода: Вакли маришки овце

Роден в стадото на Николай от с. Найден Герово. Купен като агне от Петко Зяпков от с.Драгомир. През август месец на 2016 година е закупен от Мария Петракова от с.Войсил. Печели І място в конкурса за най-типичен коч в Х Есенна изложба. На 22.11.2017 е продаден на Рангел Борисов от с.Манолско Конаре


Петьо 71285

Петьо 71285

Порода: Вакли маришки овце

Роден в садото на Стефан Димов от с. Стряма. Дата на раждане: 20.04.2017 г. Тип на раждане: Единак. Участвал на XII Есенна изложба, където печели първо място. Взел е участие и в XV Национално животновъдно изложение гр. Сливен.


Талант 4249

Талант 4249

Порода: Вакли маришки овце

Собственост на Стоян Илинов. Роден на 24.01.2014 г. Действал като разплодник през 2019г.