Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Овцевъди

"АРКАН КААН" ЕООД (с. Новград)

Вакли маришки овце

"Е-М" ООД (с. Орлово)

Вакли маришки овце

"ЗАКОНОВ 44" ООД (с. Гранит)

Вакли маришки овце

"Паша-72" ЕООД (с. Тюркмен)

Вакли маришки овце


"УОВБ НА АУ" АД (гр. Пловдив)

Бели маришки овце

"УОВБ НА АУ" АД (гр. Пловдив)

Вакли маришки овце