Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Сдружението е учредено на 8 август 1990 година като юридическо лице с нестопанка цел. Целта на учредитилите е съхранение на Белите и Вакли Маришки овце, като ценни овцевъдни генетични ресурси, преодоляване на рискът от изчезването, и усъвършенстването им по пътя на чистопородното развъждане.

През 1991 година за първи път е внедрен системен контрол на плодовитостта и млечността на овцете, слага се и начало на идентификация на овцете съврзана с развъдната дейност, и попълване на зоотехнически регистър. През 1993 са заведени родословните книги за породите Бяла Маришка и Вакла Маришка. През 1997 година е разработена информационна система за лактационни изчисления и колекциониране на данни от контроли на млекодобива и плодовитостта. През 2006 година е проведена първата есенна изложба на Бели и Вакли Маришки овце в с. Избегли, Пловдивска област. От тогава сега са проведени 12 Есенни изложби на Бели и Вакли Маришки овце. През 2007 година започна разработка на нова интегрирана система на зоотехническите регистри и родословните книги за двете породи, която през 2008 прерасна в нова информационна система за мониторинг и мениджмънт на Маришките овце. Новата информационна система интегрира цялата база данни за двете породи и позволява бърз достъп до всяко стадо и животно въведено в информационната система.

Въз основа на представена и защитена развъдна програма на 17.06.2011 година съграсно закона за животновъдството, Сдружението получи разрешение за развъдна дейност с породите Бяла Маришка и Вакла Маришка.

В сдружението членуват 94 овцевъди, от Пловдивска, Хасковска, Пазарджишка, Софийска, Врачанска, Благоевградска, Кърджалийска, Ямболска, Кюстендилска, Сливенска и Бургаска области отглеждащи Бели и Вакли Маришки овце. В дейността на сдружението вземат участие специалисти, докторанти и студенти от Аграрния университет в град Пловдив.

Всеки който желае да отглежда и развъжда овце от породите Бяла Маришка или Вакла Маришка трябва да се запознае със съотвената развъдната програма и да се обърне към сдружението.


Вакли маришки овце

научи повече

бели маришки овце

научи повече