Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Ареал Вакла маришка овца