Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Овцевъди, Вакли маришки овце

"Вуки" ООД (с. Драгомир)

Вакли маришки овце

"Е-М" ООД (с. Орлово)

Вакли маришки овце

"ЗАКОНОВ 44" ООД (с. Гранит)

Вакли маришки овце


"Паша-72" ЕООД (с. Тюркмен)

Вакли маришки овце

Айше Свирьова (с.Конанско)

Вакли маришки овце