Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Ареал Бяла маришка овца