Марко 521

Марко 521

Порода: Бели маришки овце

Роден на 01.11.2014 в стадото на Павел Драганов от с.Дуванлий, обл.Пловдив. Бонитировка 5/4.5. Победител в конкурса за най-типично шиле в IX Есенна изложба на Маришките овце проведена на 24.10.2015 в гр. Пловдив. Към настоящият момент от него има оставени за разплод 16 женски агнета и 1 мъжко.