Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Овцевъди, Вакли маришки овцеМарин Минков Маринов (с. Сава)

Вакли маришки овце