Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Овцевъди, Вакли маришки овце

Иво Павлов Желев (с. Кошарица)

Вакли маришки овце


Илия Велев Велев (с. Говедаре)

Вакли маришки овце