Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Йордан Владимиров Бельов

с. Полена