Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Овцевъди

Руси Павлов Илчев (гр. Средец)

Вакли маришки овце


Сейхан Али Хасан (с. Фотиново)

Вакли маришки овце