Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Овцевъди

Петър Иванов Лесов (с. Стряма)

Вакли маришки овце


Руси Павлов Илчев (гр. Средец)

Вакли маришки овце


Сейхан Али Хасан (с. Фотиново)

Вакли маришки овце