Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

GENETIC TRENDS FOR TEST DAY MILK YIELD IN WHITE MARITZA AND PATCH-FACED MARITZA SHEEP BREEDS