Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Проучване върху някои социални аспекти на овцевъдни производствени системи с ниски, средни и високи вложения