Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Общи условия за участие в аукцион

Общи условия за участие в провежданите на сайта аукциониАукционите протичат в предварително зададен срок, като вие можете да наддавате при условия, че приемате да закупите стоката или услугата обект на аукциона на цената, която сте предложили.  В случай на отказ от закупуване при спечелен аукцион, стоката или услугата се предлага на предложилия цена с една стъпка по-ниска или търгът се подновява. В случай на отказ от продажба, запазваме право да Ви откажем участие в нашите аукциони.

За да продавате в нашите аукциони, е необходимо да се свържете с нас на посочените телефони или електронна поща в секция 'Контакт' на сайта.

За да заличните своя регистрация за участие в аукциони, използвайте следния линк https://www.dormo.org/bg/forgetme

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за участие в Аукциона
1. Тези общи условия стават задължителни за всеки регистрирал се потребител.
2. СНЦОР на Маришките овце си запазва правото едностранно да променя тези общи условия.
3. В случай на промени в тези общи условия, системата предупреждава всички активни потребители. При условие, че потребителят не е упражнил правото си на несъгласие с промените в законовия срок и продължава да ползва услугите на сайта, се счита, че той е съгласен с новите Общи условия.
4. Сайтът не е посредник, не участва и не носи отговорност по никакъв начин за сделките, които се сключват между купувачи и продавачи.
Регистрация
5. Всяко лице, желаещо да ползва услугите на сайта, се регистрира.
6. Счита се, че всяко лице изпратило заявка за регистрация е съгласно с тези общи условия, както и с всички процедури съпътстващи регистрацията.
7. Имат право да се регистрират дееспособни физически лица навършили 18 години. Юридическите лица се регистрират чрез представляващите ги физически лица.
8. СНЦОР на Маришката овца събира лични данни от потребителите на основание регистрацията си в КЗЛД на РБ.
8.1. Всяко лице пожелало регистрация се счита, че е съгласно да предостави личните си данни.
8.2. Всяко лице пожелало регистрация се счита, че е запознато с  Декларация за поверителност и я приема.
8.3. При наличие на сделка между купувач и продавач, сайтът не предоставя лични данни.
8.4. Сайтът не носи отговорност за предоставени от потребителите неверни или непълни данни за контакт.
8.5. Всяко лице пожелало регистрация се счита, че е съгласно да получава известия на основание активностите му в системата.
9. Регистрацията, свързаните с нея данни и произтичащите задължения към сайта, е лична и не може да се преотстъпва на други лица. Изисква се одобрение от администратор, след направена имейл заявка.
10. Сайтът си запазва правото:
  - да откаже регистрация.
  - да прекрати регистрация без предизвестие.
  - да поиска допълнителни данни и документи за идентификация на лицата.
  - да деактивира регистрация, след направена заявка за това от регистранта.
11. Сайтът не носи отговорност за публично визуализирани лични данни от потребители в описания на аукциони, публични текстове.
Такси
12. Регистрацията е безплатна.
13. СНЦОР на Маришките овце не събира никакви такси от купувачите.


Онлайн аукцион
14. Счита се, че купувачът е спечелил онлайн аукциона за дадено животно, когато: е начело в наддаването при завършването на търга.
15. Всеки аукцион е с наддаване, като за победител се обявява потребителя, въвел най-високата цена. Стъпката при наддаване е фиксирана с еднаква  стойност на ценовия интервал. Същата е явно видима във всеки един аукцион със започнало наддаване и се явява фактическата разлика между минимално допустимата цена за следващо наддаване и текущата цена. Подредбата на потребителите е в низходящ ред на въведените от тях суми.
16. В случай на сделка, купувачът е длъжен да закупи стоката от продавача, съгласно описаните в онлайн аукциона условия за плащане и доставка.
17. В случай на сделка, при желание от страна на купувача продавачът трябва да е в състояние да достави стоката на купувача съгласно Наредба 26 от 28.02.2006 за условията за защита и хуманно отношение към животните по време на транспортирането им. В случайна ползване на тази услуга, купувачът заплаща стойността на транспортната услуга. При транспортирането животните трябва да имат официална идентификация съграсно ЗВМД и да бъдат придружени със зоотехнически сертификат и Ветеринарно-медицинско свидетелство за транспортиране на животни.  
18. Продавачът няма право да иска от купувача допълнителни такси, надценки, ДДС и други доплащания при положение, че не са описани изрично в онлайн аукциона.
19. СНЦОР на Маришките овце си запазва правото да анулира без предизвестие всеки онлайн аукцион, както и да премахва текст или част от текст, публично визуализиран в съдържанието на сайта.
Отговорност
20. СНЦОР на Маришките овце не носи отговорност, когато вследствие нарушение функционалността на сайта са настъпили нежелани последици, включително неосъществени сделки между купувачи и продавачи.


Декларация за поверителност

Декларацията за поверителност има за цел да ви помогне да разберете какви данни събираме, защо го вършим и какво правим с тях. Това е важно и се надяваме, че ще отделите време да я прочетете внимателно.
Използване на "бисквитки": Те помагат на системата ни да предоставя услугите си. С използването ѝ приемате употребата на „бисквитки“ от нейна страна. "Бисквитката" е малка част текст, изпратена до браузъра на потребител/посетител на сайта. Тя помага да се запомни информация за посещението ви, както и ваши настройки. Това може да улесни следващото ви посещение и да направи сайта по-полезен за Вас. Използват се и някои „бисквитки“ на трети страни като част от нашите услуги. Тези „бисквитки“ се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас, като някои могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на браузъра ви. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да следвате осигурените инструкции.
Можете сами да изберете дали да приемете „бисквитките“ или не. Ако искате да знаете кога вашето устройство получава „бисквитка“, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена „бисквитка“. Устройството ви може да бъде настроено да отхвърля всички „бисквитки“, но в този случай сайтът няма да функционира правилно.
Лична информация и съхранение: Съгласно Общите условия за ползване на системата се събират лични данни от потребителите. Основанието за това е регистрация ни по ЗЗЛД на РБ и спецификата на упражняваната дейност от потребителите в системата. Всяко лице пожелало регистрация се счита, че е съгласно да предостави личните си данни във вида на тяхната изискуемост (име и фамилия, адрес, мобилен телефонен номер, имейл адрес).
Достъпът до личната информация и съхранението ѝ е основен приоритет на системата. Всеки път, когато използвате услугите ни, се стремим да ви предоставим достъп до личната ви информация в едно с възможността за нейната аргументирана корекция при необходимост. Съхраняваме я внимателно и сигурно поради уважителни причини от бизнес и правен характер.
При наличие на сделка между купувача и продавача, сайтът не предоставя лични данни. Предоставянето на данни за контакт извън системата и/или доставка е ангажимент, отговорност и по преценка на самите потребители.
Комуникацията през системата на СНЦОР на Маришките овце  трябва да отговаря на следните правила:
  - прилагане на съответните Общи условия, включително проверка на потенциални нарушения;
  - разкриване, предотвратяване или други действия във връзка с измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността;
  - предприемане на мерки за защита срещу нарушаване на правата, собствеността или безопасността на системата, нашите потребители или обществеността.
В случай на сливане, придобиване или продажба на фирмени активи, ще продължим да гарантираме поверителността на личната информация и ще дадем предизвестие на потребителите, преди личната информация да бъде прехвърлена или да стане предмет на друга онлайн система и Общи условия.
Може да споделяме информация публично, която не ви идентифицира лично. Пример – такава информация, която показва тенденции за общото ползване на услугите ни.
Полагаме големи усилия да защитим СНЦОР на Маришките овце  и потребителите си от неразрешен достъп или неразрешено изменение, разкриване или унищожаване на информацията, която пазим. По конкретно:
  - шифроваме услугите си посредством SSL;
  - извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на информация, в това число физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системата;
  - достъпът до личната информация е ограничен до служителите, подизпълнителите и представителите на СНЦОР на Маришките овце . Те са обвързани със строги договорни задължения за спазване на поверителността.
Декларацията ни за поверителност не се отнася за услуги, предлагани от други фирми или физически лица, включително продукти или сайтове, които може да ви бъдат показани като реклами или в потребителско генерирано съдържание като коментари, заглавия, описания и изображения на аукциони. Декларацията не обхваща информационните практики на други фирми и организации, които рекламират услугите ни и които може да използват „бисквитки“, пикселни маркери и други технологии за показване и предлагане на подходящи реклами.
Общите условия и Декларацията за поверителност са свързани документи, като всяка промяна в декларацията рефлектира върху датата на последна промяна в Общите условия.