Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Благой Запрянов Ангелов

с. Полето