Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Георги Атанасов Ласков

с. Черноземен