Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Петър Иванов Лесов

с. Стряма

Галерия