Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Иванка Валентинова Славова

с. Овчарово