Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Васил Руменов Наков

с. Полето