Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Иван Петков Михайлов

с. Калековец