Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Иво Павлов Желев

с. Кошарица