Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Запрян Йорданов Грудев

с. Искра