Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Иван Панаретов Вълков

с. Дълго поле