Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Овцевъди, Бели маришки овце