Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Овцевъди, Вакли маришки овцеХасан Емин Демир (с. Растник)

Вакли маришки овце