Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Овцевъди

Иво Павлов Желев (с. Кошарица)

Вакли маришки овцеМарин Минков Маринов (с. Сава)

Вакли маришки овце