Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Развъдна програма за породата Вакла Маришка овца за периода 2022 – 2031

Развъдна програма  за породата Вакла Маришка овца  за периода 20
Въз основа на разработената развъдна програма за Ваклата маришка овца, одобрена с доклад на председателя на Комисията No 93-6865/08.12.2021 г. и със заповед No РД 09-1115/11.11.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите Христо Бозуков, Сдружението за отглеждане и развъждане на Маришките овце за трети път получи РАЗРЕШЕНИЕ за развъдна дейност с Ваклата маришка овца (No 128/ 08.12.2021 г.).