Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Развъдна програма за породата Бяла Маришка овца за периода 2022 – 2031

Развъдна програма  за породата Бяла Маришка овца  за периода 202
Въз основа на разработената развъдна програма за Бялата маришка овца одобрена с доклад на председателя на Комисията No 93-6865/08.12.2021 г. и със заповед No РД 09-1115/11.11.2021 г., на министъра на земеделието, храните и горите Христо Бозуков, Сдружението за отглеждане и развъждане на Маришките овце за трети път получи РАЗРЕШЕНИЕ за развъдна дейност с Бялата маришка овца (No128/ 08.12.2021 г.).