Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Проблемът за контрол на млечността при овцете

ПРОБЛЕМЪТ ЗА КОНТРОЛ НА МЛЕЧНОСТТА НА ОВЦЕТЕ В БЪЛГАРИЯ
Проблемът за контрол на млечността при овцете