Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВЪДНА ДЕЙНОСТ С ОВЦЕ ОТ ПОРОДИТЕ БЯЛА МАРИШКА И ВАКЛА МАРИШКА

Контролът по спазването на настоящия правилник се осъществява от управителния съвет на Сдружението за отглеждане и развъждане на Маришките овце, назначените специалисти представители контролният съвет, компетентни органи, на които са делегирани права по закона за живоновъдството.