Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Оценки на развъдната стойност на кочове от породата Бяла Маришка по признака млекодобив в деня на контролата

В продължение на хилядолетия овцевъдите в своята развъдна практика са оставяли за разплод овце и кочове с надеждата, че бъдещето потомство ще е по - добро и с по - добри продуктивни качества.