Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Оценка на развъдната стойност по признака млекодобив на овце от породата Вакла Маришка за 2023 г.