Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

ИЗПИТВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА МОНИТОРИНГ НА МАРИШКИТЕ ОВЦЕ