Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Екстензивното овцевъдство в Европа е застрашено да изчезне!