Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Годишен отчет за дейността на Сдружението на Маришките овце за 2022 г.