Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

ВЛИЯНИЕ НА НЯКОИ НЕГЕНЕТИЧНИ ФАКТОРИ ВЪРХУ ВАРИРАНЕТО НА ПЛОДОВИТОСТТА ПРИ ВАКЛИ МАРИШКИ ОВЦЕ