Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Стандарт

Бялата Маришка овца е местна порода създадена в района около град Пловдив. Тя се отглежда в стадата на потомствени овцевъди и се развъжда чистопородно. В миналото е била известна под наименованието Първомайска овца, или Пловдивско-първомайска овца. Днес тя се среща в някои села на изток и на север от град Пловдив. Името Бяла Маришка овца е прието след 1990 година когато се учредява дружество за отглеждане и развъждане на Маришките овце. През 1991 година се поставя началото на водене на зоотехнически регистър на агнета, овце и кочове за разплод, а през 1992 година в някои стада се въведе контрол на плодовитостта и млечността. През 1993 година е заведена родословна книга на Белите Маришки овце. Към 2008 г. броят на представителите на породата е бил 899 индивида. Рисков статус - застрашена от изчезване. За Белите Маришки овце са характерни удължената форма на тялото, крайниците и опашката. Главата е средно дълга, тясна с права профилна линия. Ушите са средно големи насочени встрани, леко наведени. Шията е дълга, тясна. Гърбът е дълъг и средно широк. Гръдния кош е дълбок, средно широк. Краката са дълги със здрава костна система. Опашката е дълга и понякога се влачи по земята. Белите Маришки овце са добре зарунени животни. Зарунеността на тялото започва от главата, линията над очите. Гърбът и страните на тялото са добре зарунени. Руното е с щапелен строеж със заострени върхове на щапелите (фитили). Вълната е еднородна, мека. Нежността е предимно 48-мо качество. Вълната около главата не се стриже и с годините се оформя тъй наречената “качулка”. Тя има по-скоро декоративен характер и задоволява духовни потребности на овцевъдите. Още при селекцията на мъжки и женски агнета, овцевъдите оставят за разплод онези агнета с по-добра заруненост около главата, което дава възможност по-късно да се формира по-голяма и по-хубава качулка. Овце и кочове с хубава качулка се продават по-скъпо сред любителите на Бели Маришки овце. Вълната около карпалните и скакателните стави също не се стриже. Овцете са безроги, а при кочовете се срещат безроги и рогати животни. Там където ги има рогата са слабо развити. Още в млада възраст те биват отчупвани от стопаните. Белите Маришки овце са едри овце. Височината при холката е 75 cm за овцете, а при кочовете 85 cm. Типичния цвят е белия, но се срещат и пигментирани овце и кочове (от 4 до 10 % от овцете). Пигментираните овце са червеникаво-кафяви с бяло петно на върха на главата и опашката). Срещат се и шарени овце от 1 до 3 %.