Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Вакла маришка овца