Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Бяла маришка овца