Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце Вакла Маришка овца
бяла маришка овца

Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Сдружението е учредено на 8 август 1990 година като юридическо лице с нестопанка цел. Целта на учредитилите е съхранение на Белите и Вакли Маришки овце, като ценни овцевъдни генетични ресурси, преодоляване на рискът от изчезването, и усъвършенстването им по пътя на чистопородното развъждане.
Виж повече

Последни теми от форума

Вакли маришки овце

Вакли маришки овцеВакъл маришки коч
Ваклата Маришка овца е местна порода създадена в района около град Пловдив. За Ваклите Маришки овце са характерни удължената форма на тялото, крайниците и опашката.
Виж повече

Бели маришки овце

Бели маришки овцебял маришки коч
Бялата Маришка овца е местна порода създадена в района около град Пловдив. Белите Маришки се отглеждат в стадата на потомствени овцевъди се развъждат по метода на чистопородното развъждане.
Виж повече