Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Сдружението е учредено на 8 август 1990 година като юридическо лице с нестопанка цел. Целта на учредитилите е съхранение на Белите и Вакли Маришки овце, като ценни овцевъдни генетични ресурси, преодоляване на рискът от изчезването, и усъвършенстването им по пътя на чистопородното развъждане. През 1991 година за първи път е внедрен системен контрол на плодовитостта и млечността на овцете, слага се и начало на идентификация на овцете съврзана с развъдната дейност, попълване на регистър за произхода на овцете и кочовете. През 1993 са заведени родословните книги за Бели и Вакли Маришки овце. През 1997 година е разработена информационна система за лактационни изчисления и колекциониране на данни от контроли на млекодобива и плодовитостта. През 2006 година е проведена първата есенна изложба на Бели и Вакли Маришки овце в с. Избегли, Пловдивска област. Тази изложба се провежда ежегодно към краят на месец октомври. Втората и третата есенни изложби бяха проведени също в с.Избегли. По решение на Общото събрание на сдружението през 2009 година изложението се премести в град Съединение. През 2007 година е разработена електронната версия на зоотехническия регистър, която през 2008 прерасна в нова информационна система за мониторинг и мениджмънт на Маришките овце. В сдружението членуват 56 овцевъди, от Пловдивска, Хасковска, Софийска и Бургаска области отглеждащи Бели и Вакли Маришки овце. В дейността на сдружението вземат участие специалисти, докторанти и студенти от Аграрния университет в град Пловдив.

Вакли маришки овце

научи повече

бели маришки овце

научи повече