Re: Грешна дефиниция на понятието "Порода" в закона за животновъдството

Драги ми Панчо, не те знам кой си, но ще ти кажа следното: Разбира се че в закона за животновъдството дефиницията на понятието "порода" не е най-важното, но когато авторите на този текст от закона не могат да дефинират правилно най-важното понятие в развъждането на селскостопанските животни, какво остава за другите понятия, членове, алинеи, параграфи. За мое голямо съжаление в много други членове, алинеи и параграфи текста на закона не е прецизиран. Другият "сурогат" на закона е параграф 65, където държавата "национализира" авторските права върху всички съществуващи и несъществуващи породи селскостопански животни в България!!! Чел ли си статията на Марин Божков във вестник "Сега"? Прочети я! Ще ти бъде интересно!
http://www.segabg.com/online/new/articl … id=0001201

Посетете блогът на Доц. д-р Дойчо ДИМОВ
www.doytchodimov.wordpress.com

2

Re: Грешна дефиниция на понятието "Порода" в закона за животновъдството

A be doc. Dimov, tova li e nay-vajnoto sega definicia za porodata.....mnogo vajno che niakoi ne znae tochnata definitzia za porodata.......kak da proveria tam kadeto mi sochite, kat ne znam bakel angliiski... Osven tva kvi sa tia ucheni li spetialisti li sa det ne moat edna definitzia da napishat.

Тема: Грешна дефиниция на понятието "Порода" в закона за животновъдството

В допълнителните разпоредби на закона за животновъдството обикновено се дават някои определения или тълкувания на термини и понятия в животновъдството, които са използвани в текста на закона. По принцип допълнителните разпоредби на закона за животновъдството никога не са били проблемни, или кой знае колко дебатирани в работните групи, тъй-като това са работни дефиниции, които се предлагат от експертите. Очевидно е обаче, че в бързината с която бяха направени последните промени на закона за животновъдството работната група и по-специално експертите в нея са допуснали вопиюща некомпетентност при дефиниране дори на такова основно понятие като порода!  Според „новите законотворци” понятието  "Порода" означава „...група животни от един вид с общ произход и еволюция, създадена от човека в определени еколого-стопански условия, притежаваща уникални биологични и стопански качества, които устойчиво се предават по наследство...”. Никаква следа от съвремено разбиране ...от съвременно тълкувание на най-важното понятие в развъдната наука.  Работната дефиниция на FAO за понятието порода гласи: "Порода" е всяка специфична подгрупа от домашни животни с определени и идентифицирани външни признаци, които й позволяват да бъде отделена чрез визуална оценка от други определени по сходен начин групи животни в същия вид, или група животни, за която географско или културно разделяне от фенотипно сходни групи е довело до възприемането й като отделна идентичност . Независимо, че съществуват много дефиниции за това иначе класическо понятие в животновъдната наука, дефиницията на FAO в най-голяма степен отразява досегашното развитие на знанието в тази област.  Акцента във дефиницията на ФАО за понятието "Порода" е изискването групата животни  да се отличава по външни екстериорни признаци. Не е задължително групата животни от дадена порода да се отличава от останалите и по стопански качества (млечност, плодовитост и др.). Много различни породи селскостопански животни при отделните видове особено такива отглеждани при сходни средови условия имат сходни продуктивни качества, но се отличават по външни признаци, което основание да ги възприемаме като различни идентичности (породи). Дори фенотипно сходни групи, които се отглеждат в различни географски райони, може да е причина тези две групи животни да се възприемат като две породи. Типичен пример в това отношение са двете местни породи овце „Медночервена шуменска” и „Местна карнобатска”. На външен вид овцете от тези две породи си приличат, но отглежданете им в две различни географски области (Северна и Южна България) е довело до възприемането им като две отделни идентичности. Способността на животните от дадена порода да предават устоичиво качествата си в потомството характеризира важно породно качество - „константност”, но това не е необходимо да бъде подчертавано при дефинирането на понятието порода.
За съжаление членовете на работната група, които направиха последните изменения в закона за животновъдство и по-специално т.18 от Допълнителните разпоредби на закона за животновъдството (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) са направили изменение и са дали нова не-точна дефиниция за понятието порода или може би са се позовали на някои по-стари литературни източници! Всеки заинтересован по темата може да направи сам справка като посети DAD_IS на FAO (ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1250e/a1250e15.pdf) и разгледа световния доклад за генетичните ресурси в живонтновъдство. На стр. 339-340 е дадена работната дефиниция на FAO за понятието порода, а също и други тълкования, но нито едно  което да съвпада с дефинираното в точка 18 от допълнителните разпоредби на закона за животновъдството.   

Закона за животновъдството има и други неточности и който ги е забелязъл да даде своя коментар!

Посетете блогът на Доц. д-р Дойчо ДИМОВ
www.doytchodimov.wordpress.com