Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Божидар Илиев Дамянов

с. Рогош