1

Re: Ентеротоксимия - болест която причинява висока смъртност.....

Стомах.
http://store.picbg.net/thumb/7B/A3/d165bcfea4937ba3.JPG http://store.picbg.net/thumb/EC/62/93f9bc759b12ec62.JPG
http://store.picbg.net/thumb/82/0F/4c5997e328a6820f.JPG

2

Re: Ентеротоксимия - болест която причинява висока смъртност.....

Бъбрек.
http://store.picbg.net/thumb/0E/83/04e6bb9253a80e83.JPG

3

Re: Ентеротоксимия - болест която причинява висока смъртност.....

Снимки на настъпилите промени на втрешните органи на агне умряло от Ентеротоксемия.
Дебели и тънки черва.
http://store.picbg.net/thumb/E8/8A/d41e12834f07e88a.JPG

4

Re: Ентеротоксимия - болест която причинява висока смъртност.....

Умряло агне от Ентеротоксемия http://store.picbg.net/thumb/72/DC/f57fe81e301d72dc.JPG http://store.picbg.net/thumb/36/F2/1d3706ae815e36f2.JPG

5

Тема: Ентеротоксимия - болест която причинява висока смъртност.....

Ентеротоксимията е заболяване по овцете, което протича най-често свръх остро или остро и обикновено завършва със смърт. Причинителя на болестта са различни типове на бактерията Clostridium perfringens. При определени условия, тези бактерии образуват токсини в червата на овцете. Токсините се всмукват в кръвоносната система и са причина за смъртта на засегнатите животни. Заболяването засяга почти всички възрастови групи и смъртността варира 20 до 40 %.
Основните и най-важни неща, които овцевъда трябва да знае за ентеротоксимията:
1.    причинител на заболяването (клостридите) са широко разпространени в средата в която се отглеждат животните. Те са нормални обитатели на храносмилателната система на овцете. Продължително време преживяват във външната среда особено в почвата. За да започне бурното намножаване на клостридите в организма на животното и отделяне на токсини, са необходими предразполагащи условия:
•    неправилно хранене
•    стресови фактори
•    лоша подготовка на майките през периода на бременността
•    лоши зоохигиенни условия
•    ненавременно закърмяне на агнетата
Ентеротоксимията има изразена есенно зимна сезонност, но се среща и през агнилната кампания. Разпространява се предимно чрез урината и изпражненията.
Клиничната картина при различните възрастови групи е много сходна, като в началото животните отказват да се хранят и сучат и са огнетени. Появява се диария и лоша миризма и примеси на кръв. Обикновено корема е подут и животните стоят с разтворени задни крайници. Дишането е ускорено. Някой животни показват нервни признаци придружени с пенести изтечения от устата. През свръхостра форма на заболяването на сутринта се забелязват умрели животни при които предната вечер не са забелязани симптоми. При новородените може да се забележи смъртност на 100 %.
Ако в стадото се забележат симптоми трябва да се изолират клинично болните животни (ако са агнета заедно с майките), третират се 6-8 дни с антибиотици от групите на амоксицилините (ветримоксин Л.А.) или тетрациклините (тетравел Л.А.) вит. С. Почиства се помещението особено родилното. Подобряват се условията на отглеждане. Останалите животни се поставят под наблюдение ако не се открият признаци се ваксинират с поливалентна ваксина (коглавакс „СЕВА”):
1.    бременните животни се ваксинират двукратно
•    първа ваксинация 45-50 дни преди агнилната кампания
•    втора ваксинация 15-20 дни преди агнене
•    доза 2 мл на овца
•    в следващите години тези двукратно ваксинирани животни се ваксинират еднократно 15- 20 дни преди агнене
2.    агнетата родени от ваксинирани майки, се ваксинират двукратно:
•    първа ваксинация на 8ма седмица
•    втора ваксинация на 12та седмица
3.    агнетата родени от неваксинирани майки, също се ваксинират двукратно
•    първа ваксинация 2ра седмица
•    втора ваксинация 6та седмица

В страните с модерно и развито овцевъдство най-разпространената ваксина е КОГЛАВАКС, предлагана и на нашия пазар от фирма „СЕВА АТИМАЛ ХЕЛТ БЪЛГАРИЯ „  намира се в расфасовки от 125 -50 дози, в зависимост от разфасовките варира от 0,35-0,45 ст. на животно.